Folie EL oferuj± równomierne płaskie o¶wietlenie o powierzchni od kilku cm2 do kilkuset cm2. S± one bardzo cienkie (ca. 0,2mm) i mog± być przygotowane w wielu różnych kolorach. Standardowe wykonania folii s± dostarczane od 1 sztuki. Dla poprawnej pracy folie elektroluminiscencyjne wymagaj± zasilania napięciem zmiennym o amplitudzie pomiędzy 80V a 120V. Odpowiednie parametry zasilania zapewniaj± EL-inwertery. Folie elektroluminescencyjne podlegaj± procesowi starzenia, a ich czas eksploatacji (trwało¶ć) wynosi od 5.000 do 10.000 godzin.

            

Standardowe wykonania folii EL:


Format Wymiary L*W [cm] Waga [kg] Pobór mocy [W] Zasilanie [V]
A0 118,8*84 4,6 120~130 AC 100-240V, 50Hz/60Hz
(wyj¶cie DC 12V)
żywotno¶ć pod¶wietlenia = 5000 ... 8000 godzin,
połówkowy czas pracy pod¶wietlenia, czyli czas
po jakim jasno¶ć ¶wiecenia folii spada o połowę
= 3000 ...3500 godzin
A1 84*59,4 1,7 45~50
A2 59,4*42 0,7 34~40
A3 42*29,7 0,5 25~30
A4 29,7*21 0,3 17~22
A5 21*14,85 0,2 8~12
A6 14,85*10,5 0,18 4~8


Elektryczne i optyczne wła¶ciwo¶ci:


Nominalny zakres częstotliwo¶ci
zmiennego napięcia zasilaj±cego
Zastępcza pojemno¶ć statyczna Jasno¶ć Zakres temperatur
pracy
Zakres temperatur
magazynowania
800-1100 HZ
> = 0,42 nF/cm2
60-100 cd/m2
-50°C~+ 65°C
-65°C~+85°C

Wy¶lij zapytanie


Proszę o ofertę na dostawę elementów:
Lp. Identyfikacja Ilo¶ć
element opis: wymiary folii, kolor sztuk
1.
2.
3.Copyright © 2012 SYSTEM